EDOP
Loading...
Yenimahalle Bilişim 2017-08-09T15:04:35+00:00

Okulumuza Hoş Geldiniz

Bilişim Eğitim Kurumları’nın halkalarından biri  olan Yenimahalle Bilişim Temel Lisesi 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim hayatına başladı. Eğitim sektöründe butik okul anlayışını Ankara’ya taşıyan Ankara’nın ilk temel lisesi, birebir eğitim, çoklu zekâ kuramı gibi yaklaşımları en etkin şekilde uygulayan bir okuldur. Çocuklarımız okulumuzda kampus okullarında olduğu gibi kalabalıklar içinde kaybolmazlar. Okul mevcudunun ve sınıflarımızın belirlenen kontenjanı aşmaması, her öğrenciyle birebir ilgilenme imkânı sağlar. Öğrencilerimiz ve velilerimiz okulumuzdaki aile sıcaklığını tam anlamıyla hissetmektedirler.

Açıldığı yıldan itibaren Yenimahalle ilçesinde katıldığı tüm yarışmalarda birinci olan kolejimiz farklı ve özgün eğitim anlayışı ile kalitesini fark ettirmeye devam ediyor.

Öğrencilerimizin %96’sı YGS-LYS Sınavlarında hedefledikleri Üniversitelere yerleşmişlerdir.
Öğrencilerimizin %70’i Devlet Teşvikinden faydalanmaktadır.

Rehberlik Hizmetleri

Gençlikten yetişkinliğe geçiş, çocuklarımızın lise çağında yaşanmakta. Öğrencilik serüvenleri devam ederken, bir yandan psikolojik ve duygusal değişimler önceki yıllara göre daha yoğun kendini gösterir. Bu nedenle, orta okullarımızda rehberlik faaliyetleri, öğrencilerimizin ön ergenlik dönemi ile başlayıp, ergenlik dönemi özellikleriyle liseye geçtikleri dönemin koşullarına uygun olarak düzenlenmiştir.

]

Lise

9545 TL
  • 1 Peşin+9 Taksit

Eğitim Anlayışımız

İnsan haklarının temel ilkelerinden biri de “eğitim hakkı” dır. Her bireyin eğitim hakkı vardır.
Eğitim; insan kişiliğinin tam gelişmesi ve insan haklarıyla temel özgürlüklerine saygının güçlendirilmesi amacına yönelik olmalıdır. Biz çocuklarımızı yarınlara hazırlarken aklı ve bilimi kendimize rehber alıyoruz. Milli, çağdaş ve demokratik ilke ve değerlere; iyilik, güzellik, doğruluk ve sorumluluk duygusu gibi erdemlere bağlıyız. Milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutuyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ahlakını benimsemiş, yurduna yararlı insanlar olarak yetiştirmektir.

Bilişim ailesi olarak biz öğrencilerimizi çağdaş teknolojinin tüm olanaklarından yararlandırmayı; onların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Yetiştirdiğimiz bireylerin kendilerine, ailelerine ve içinde yasadıkları topluma yararlı olacaklarına inanıyor, onların çağın insani bilincini taşıyacaklarını biliyoruz.

Dünya küçük bir köy; biz uluslararası iletişime hazırız…

Aktif olarak İngilizce konuşmayı amaçlayan okulumuz fonksiyonel yabancı dil eğitimiyle kalıcı bir İngilizce eğitim verir. Bilişim Koleji’nde İngilizce dersleri; dinleme ve duyduğunu algılamaya yönelik ( listening ), konuşmaya yönelik (speaking), okumaya yönelik (reading) bölümleriyle işlenir.

Dersin verimini artırmaya yönelik;

– Bilgisayar destekli interaktif dil eğitimi,

– Destekleyici film gösterimleri,

– İngilizce etkinlik sınıfında oyunlar,

– Motivasyon amaçlı yarışmalar,

– English Days Programme

– Hafta sonu kursları ( speaking, listening ) uygulamaları yapılır.

Değerler Eğitimi “Sevgiyle Bilgiyi Buluşturuyor…”
Günümüzde karşılaştığımız ruhsal sorunların önemli bir kısmının belli değerlere uygun bir hayat tarzından uzak kalmanın sonucu olduğu görüşü kabul görmektedir. Öğrencilerimizin nitelikli gelişmeleri adına onlara kazandırılması gereken değerlere önem veren kurumumuz; Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı “Değerler Eğitimi Programı” kapsamındaki temel erdemleri bir program dahilinde öğrencilerimizle paylaşmaktadır.

Adalet,
Anne Baba Sevgisi,
Şefkat ve Merhamet,
Doğruluk,
Tevazu,
Sevgi ve Saygı,
gibi başlıkları değerler ve karakter eğitimi kapsamında öğrencilerimizle beraber uygulamayı önemsiyoruz. Amacımız kendisi ile barışık, topluma ve insanlığa faydalı olma heyecanını taşıyan, paylaşmayı bilen kanaatkar, barışçı ve çevreci değerli öğrenciler yetiştirmek…

Değerler Eğitimi “Sevgiyle Bilgiyi Buluşturuyor…”
Günümüzde karşılaştığımız ruhsal sorunların önemli bir kısmının belli değerlere uygun bir hayat tarzından uzak kalmanın sonucu olduğu görüşü kabul görmektedir. Öğrencilerimizin nitelikli gelişmeleri adına onlara kazandırılması gereken değerlere önem veren kurumumuz; Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı “Değerler Eğitimi Programı” kapsamındaki temel erdemleri bir program dahilinde öğrencilerimizle paylaşmaktadır.