EDOP
Loading...
Başarmak İçin Bilişim Yeter 2017-08-17T12:20:04+00:00

Bilişim’de İngilizce

Bilişim Koleji olarak amacımız, öğrenilen yabancı dili ana dil temelleri üzerine oturtarak uluslararası alanlarda da kendini rahat bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

İngilizce öğretiminde, dört temel beceri olan konuşma, dinleme, okuma ve yazmayı merkeze alarak derslerimizi Çoklu Zeka Kuramı çerçevesinde yürütmekteyiz. Böylelikle farklı zeka türünde olan her öğrencimize hitap etmiş oluyoruz.

Okul öncesi 3 yaş grubundan başlayarak 7. Sınıfa kadar farklı ve çağdaş öğrenme metotları uygulayarak dersler yürütülmektedir. 8. Sınıfta ise TEOG İngilizce çalışmaları yapılarak testler ve deneme sınavlarıyla hazırlık çalışmaları desteklenmektedir.

 

En önemli hedeflerimizden biri Bilişim Koleji öğrencilerinin İngilizceyi hem okulda hem de okul dışında kullanabilecekleri öğrenme ortamını oluşturmak ve İngilizcenin günlük yaşamımızın bir parçası olduğunu hissettirmektir.

Öğrencilerimiz Cambridge English Language Assessment ESOL sınavlarına hazırlanarak uluslararası ölçme ve değerlendirme platformlarında kendilerini deneyerek tecrübe kazanırlar.

Self-Assessment Form (Öz-Değerlendirme Formu) kullanarak öğrencilerimiz kendi öğrenme süreçlerini ve sonuçlarını değerlendirirler.

Çeşitli multi medya araçları ve teknoloji kullanımıyla öğrencilerimize aktif ve etkin bir öğrenme ortamı sağlanır.